Vi värdesätter våra besökare och vill gärna lyssna på er. Vi vill också att bloggen (http://agloco.se) ska ha goda intätker. Därför samlar vi in information om våra besökare vilket används både för att optimera upplevelsen och intäkterna. Denna sekretesspolicy informerar dig om att information samlas av oss och att om andra (tredjepart) också samlar in information om dig och andra besökare.

Cookies och web beacons (trafikanalysbilder)
Tredjepart kan komma att placera och läsa cookies i besökarnas webbläsare, eller använda web beacons (trafikanalysbilder) för att insamla information, för att visa annonser på denna blogg. Denna information används för att visa relevanta annonser och annan nödvändig analys och presentation som sker före, medan eller efter en besökare klickat på en annons..

Loggfiler
Servrar, mjukvaror och liknande som används i IT-miljön där bloggen är driftsatt kan automatisk samla in i information om besökare som lagras i loggfilter.

Att inte ta emot och att radera cookies
Du kan i din webbläsare göra olika typer av inställning som gör att du inte tar emot kakor. Läs hjälptexten till din webbläsare för information om hur du gör detta. Det kan förändra hur bloggen fungerar.

Du kan också ta bort en cookie som redan placerats i din webbläsare. Läs hjälptexten till din webbläsare för konstruktioner om hur du raderar cookies. Det kan förändra hur bloggen fungerar.

Sekretesspolicyn är uppdaterad 2009-08-01